State to distribute $94 million to 96 airports through Rebuild Illinois plan